โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลำพูน

ฉลองครบรอบ 1 ปีของโรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน แจกเสื้อยืดศิริปัญญา สำหรับนักเรียน 20 คนแรกที่มาสมัครเรียนตั้งแตวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น