คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 4 - 15 ปี

โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน
 
เปิดสอนแล้ว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 4-15 ปี
 
-> เสริมสร้างพื่นฐานภาษาอังกฤษ ครอบคลุม 4 ทักษะ
-> เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมผสมผสานกับทักษะเสริมต่างๆ
-> เน้นการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
-> กวดวิชา ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ( for Young Learner )
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาแต่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน  สอนเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งด้วยวิธีซึมซับคำศัพท์และการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กที่ดีต่อไปในอนาคต
บทเรียนสำหรับเด็ก
เป็นบทเรียนที่สนุกสนานซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษาเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่หรือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับทำงานต่อไป
 
อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ และเข้าถึงจิตใจเด็กสามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆที่สามรถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกันโดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ  กิจกรรม  เกมส์  ภาพประกอบการเรียนการสอนต่างๆ
การจัดแบ่งกลุ่ม
นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ โดยจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆกลุ่มละไม่เกิน 10 คนซึ่งการจัดกลุ่มจะใช้อายุและความสามารถทางภาษาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้นักเรียนได้รับการสนุกสนาน และมั่นใจในการเรียนไปกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่
“คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก…เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ”