English Class..เรียนอย่างไร?ให้ฟังและพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา

คอร์สเรียนกับครูต่างชาติ...ผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างสูง 

....สามารถเรียนได้ที่นี้ -->>โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน เท่านั้น!!

 +++เน้น การฟัง และการพูด  สำเนียง การออกเสียงที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้

+++ เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

+++ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053-562-272 หรือ 086-183-8349(ครูแจน นันทภัค)

#รับจำนวนจำกัด เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เสริมสร้างพัฒนาการ....