คอร์สเรียน

ตารางการเรียนการสอนและคอร์สเรียน


ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกโดย
#หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สมาร์ทอิงลิช
  -เรียนคอร์ส ละ 24 ชม.(ประมาณ 3 เดือน)
 
#หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
  -เรียนคอร์ส ละ 10 ชม.(ประมาณ 1 เดือน)
 
**นักเรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยว หรือแบบกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน

วัน - เวลาเรียน
อังคาร – ศุกร์   17.00-19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์   08.30-10.30 น.
    10.30-12.30 น.
    13.00-15.00 น.
    15.00-17.00 น.

**แต่ละวิชา เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
**มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ในแต่ละเดือน  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน(สมาร์ท อิงลิช อ.เมือง ลำพูน) โทร.  0-5356-2272