ติดต่อเรา

ชื่อ

โรงเรียน ศิริปัญญาลำพูน

เว็บไซต์

อีเมล์

siripanyalamphun@gmail.com

ที่ตั้ง

308 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์

053-562272

เบอร์มือถือ

0861838349

เบอร์แฟกซ์

-

Facebook

Line

nanthapak22