เกี่ยวกับเรา

     โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน ( Siripanya Lamphun )     
      เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลำพูนที่อยู่ในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียน และสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันในอนาคตได้จริง โดยเปิดสอน 2 วิชาหลักคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
     เน้นทักษะ การอ่าน  การฟัง  การพูด  การเขียน  คำศัพท์  และไวยกรณ์  โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทักษะ ผู้เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และมีประสบการณ์ การสอนมากกว่า 10 ปี

เวลาเปิดทำการ : อังคาร  -  ศุกร์         10.00 - 19.00 น.
                           เสาร์    -  อาทิตย์     08.00 - 17.00 น.
                          (ปิดทุกวันจันทร์)

สามารถติดต่อได้ที่  053-562272 หรือ 086-1838349 (ครูแจน นันทภัค)